ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadańPytaniaPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

 

Arkusze maturalne generowane dynamicznie

 

 1. Zakres materiału arkusza maturalnego
  Arkusze zawierają materiał z całego pobytu ucznia w szkole, od 1 września klasy pierwszej do aktualnie realizowanego materiału, zgodnie z rozkładem do podręczników Oficyny Wydawniczej Pazdro. Arkusze z poziomu podstawowego zawierają wyłącznie zadania z podstawy, te z poziomu rozszerzonego zawierają zadania wymieszane, zarówno z podstawy jak i rozszerzenia.

  Arkusz z poziomu podstawowego zawiera zadania zamknięte jednokrotnego wyboru (około 20) oraz zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi (około 10). Arkusz z poziomu rozszerzonego zawiera skrócony arkusz z poziomu podstawowego (podstawę też zdać trzeba, około 2/3 arkusza) oraz zadania z poziomu rozszerzonego (około 1/3 arkusza).

 2. Sposób działania arkusza maturalnego
  Wszystkie arkusze są generowane w sposób losowy. Każde otworzenie arkusze wiąże się z ponownym wylosowaniem zadań - zachowana zostanie tematyka poszczególnych zadań, natomiast same zadania i ewentualne dane do zadań ulegną zmianie. Oznacza to w szczególności, że kiedy zlecimy do wykonania taki arkusz jako np. zadanie domowe, to każdy uczeń otrzyma inne zadania, aczkolwiek o tej samej tematyce.

  Po zakończeniu rozwiązywania arkusza można go otworzyć do wykonania ponownie - wówczas wygenerowane zostaną nowe, inne zadania, pod warunkiem, że wynik zakończonego arkusza wynosi minimum 30%. Serwer pamięta tylko i wyłącznie wynik ostatniego zakończonego arkusza. Ten sam arkusz otworzony w tym samym czasie na kilku różnych urządzeniach może być tylko raz zakończony.

 3. Zadania dynamiczne o zmiennych danych
  Arkusze zawierają tzw. zadania dynamiczne o stałej treści i zmiennych danych. Dane do takich zadań są podawane pod treścią zadania i powinny być podstawione do treści zadania przed jego rozwiązaniem. Zadania tego typu są tak konstruowane, aby zmiana tych danych nie wpływała na sposób i stopień trudności zadania.
 4. Magiczny wynik 30%
  Po wykonaniu arkusza dostępny jest dla ucznia raport, w którym można zobaczyć oczekiwane wyniki. Maszyna jednak nie da się oszukiwać... i nie będzie w raportach pokazywać oczekiwanych wyników do zadań jeśli uczeń nie rozwiązał arkusza przynajmniej na 30%. Dotyczy to również uzyskanego wyniku z arkusza - jeśli jest niższy niż 30%, to zamiast wyniku widoczna jest tylko informacja "poniżej 30%" (nie dotyczy nauczyciela).
  Magiczne 30% znajduje zastowanie również podczas ponownego wykonywania tego samego arkusza - jeśli poprzedni wynik był niższy niż 30%, to przy kolejnym wykonaniu zostaną wylosowane te same zadania.
 5. Dobór zadań do arkusza maturalnego
  Maszyna też potrafi myśleć... i prowadzi rejest zadań poprawnie wykonanych przez wszystkich uczniów. Podczas wyboru konkretnego zadania do arkusza lub sprawdzianu, w pierwszej kolejności wylosowane zostanie uczniowi do wykonania takie zadanie, którego dotychczas nie wykonał w ogóle lub które wykonał nieprawidłowo. Dopiero wówczas, gdy ta czynność nie będzie możliwa, system wylosuje zadanie, które kiedyś już zostało przez ucznia wykonane poprawnie (z innymi danymi jeśli jest dynamiczne).
 6. Czas przeznaczony na wykonanie arkusza
  My czasu nie mierzymy, arkusze nie mają określonego czasu na wykonanie - czas ten powinien ustalić nauczyciel. Podczas wpisywania wyników można zobaczyć na liście wyników ucznia faktyczny czas, podczas którego arkusz maturalny był rozwiązywany.
 7. Ocenianie arkusza
  Każdy arkusz jest oceniany maszynowo po kliknięciu w przycisk "Zakończ". Do wszystkich zadań otwartych oczekiwana jest odpowiedź w postaci liczby rzeczywistej zapisanej dziesiętnie. W przypadku wyniku, który nie jest liczbą całkowitą podajemy do 10 miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi zadanie z kodowaną odpowiedzią, w którym jako odpowiedź wpisujemy kod składający się zawsze z trzech znaków (cyfr).
 8. Użytkownicy Google Chrome
  Jeżeli korzystasz z tej przeglądarki, to może się zdarzyć, że z jakiś wzór matematyczny na stronie jest nieczytelny lub niewyświetlony - ma to związek ze znakiem "<", który czasami nie podoba się tej przeglądarce. Jeśli zatem zobaczysz w treści zadania taki znak \lessdot, to przyjmij, że oznacza on znak mniejszości. Możesz również podglądnąć stronę w przeglądarce Firefox - ta zawsze pokazuje wszystko bez błędów.

  Powodzenia, samych setek życzymy...

 

Arkusze z roku szkolnego 2020/2021

Arkusze maturalne z matematyki dla liceum trzy i czteroletniego - poziom podstawowy i rozszerzony

• Klasa 1 - liceum czteroletnie

Arkusze od 2021-01-30 zawierają zadania z trygonometrii
Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@am-1-2020-09-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-09-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-09-26-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-10-03-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-10-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-10-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-10-24-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-10-31-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-11-07-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-11-14-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-11-21-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-11-28-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-12-05-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-12-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2020-12-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-01-09-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-01-16-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-01-23-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-01-30-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-02-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-02-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-02-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-02-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-03-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-03-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-03-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-03-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-04-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-04-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-04-24-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-05-01-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-1-2021-05-08-pr PodglądRozwiąż

• Klasa 2 - liceum trzyletnie

Poziom podstawowy
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@am-2-2020-09-05-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-12-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-19-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-26-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-03-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-10-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-17-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-24-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-31-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-07-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-14-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-21-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-28-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-05-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-12-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-19-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-09-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-16-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-23-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-30-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-06-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-13-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-20-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-27-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-06-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-13-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-20-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-27-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-10-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-17-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-24-pp PodglądRozwiąż

 

Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@am-2-2020-09-05-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-26-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-09-26-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-03-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-03-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-10-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-17-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-24-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-24-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-31-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-10-31-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-07-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-07-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-14-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-14-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-21-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-21-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-28-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-11-28-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-05-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-05-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-12-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-19-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2020-12-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-09-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-09-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-16-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-16-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-23-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-23-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-30-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-01-30-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-06-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-13-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-20-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-27-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-02-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-06-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-13-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-20-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-27-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-03-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-17-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-24-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-04-24-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-05-01-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-05-01-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-05-08-2b4-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-2-2021-05-08-pr PodglądRozwiąż

• Klasa 3 - liceum trzyletnie

Poziom podstawowy
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@am-3-2020-09-05-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-12-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-19-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-26-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-03-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-10-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-17-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-24-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-31-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-07-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-14-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-21-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-28-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-05-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-12-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-19-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-09-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-16-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-23-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-30-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-06-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-13-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-20-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-27-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-06-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-13-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-20-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-27-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-10-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-17-pp PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-24-pp PodglądRozwiąż
ostatni arkusz nie dotyczy 3DH

 

Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@am-3-2020-09-05-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-09-26-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-03-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-24-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-10-31-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-07-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-14-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-21-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-11-28-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-05-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-12-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2020-12-19-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-09-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-16-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-23-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-01-30-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-02-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-06-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-13-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-20-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-03-27-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-10-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-17-pr PodglądRozwiąż
lo2@am-3-2021-04-24-pr PodglądRozwiąż
ostatni arkusz nie dotyczy 3DH

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm