PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Arkusze maturalne - wybierz klasę

Dla uczniów PLO II w każdy piątek przygotowujemy generowany komputerowo arkusz maturalny z matematyki z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Arkusz z poziomu podstawowego zawiera zadania zamknięte jednokrotnego wyboru (około 20) oraz zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi (około 10).   Arkusz z poziomu rozszerzonego zawiera skrócony arkusz z poziomu podstawowego (podstawę też zdać trzeba, około 2/3 arkusza) oraz zadania z poziomu rozszerzonego (około 1/3 arkusza).

Oba arkusze zawierają zadania z zakresu materiału od pierwszego dnia edukacji w szkole, do "mniej więcej" dnia publikacji arkusza, zgodnie z rozkładem materiału do podręczników z wydawnictwa Pazdro. Ponieważ zadania są losowane, można przyjąć, że każdy piątkowy arkusz składa się z innych zadań. Baza danych przygotowana dla klasy trzeciej liczy ponad 3500 zadań - jeśli tygodniowo rozwiążesz arkusz składający się z 30 zadań, to przez 3 lata edukacji rozwiążesz około 80% z nich.

Wśród zadań występują zadania o stałej treści i zmiennych danych. Dane do zadania tego typu podawane są pod treścią zadania i powinny być podstawione do treści zadania przed jego rozwiązaniem.

W bieżącym roku szkolnym 2018/19 uczniowie PLO II rozwiązali już 2500 takich arkuszy - liczba robi wrażenie i wierzymy, że przełoży się na przyszły wynik maturalny...

» Klasa pierwsza » Klasa druga » Klasa trzecia
Created by k42195@poczta.fm © 2006-2018 r.