PLO II - Logo szkołyPLO II - Logo szkoły 2
 
Zadania z matematyki
Arkusze maturalne - wybierz klasę
Na tej stronie umieszczamy w każdy piątek generowany komputerowo arkusz maturalny z matematyki z poziomu podstawowego i rozszerzonego.
Arkusz z poziomu podstawowego zawiera zadania zamknięte jednokrotnego wyboru (około 20) oraz zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi (około 10).   Arkusz z poziomu rozszerzonego zawiera skrócony arkusz z poziomu podstawowego (podstawę też zdać trzeba, około 2/3 arkusza) oraz zadania z poziomu rozszerzonego (około 1/3 arkusza).

Oba arkusze zawierają zadania z zakresu materiału od pierwszego dnia edukacji w szkole, do "mniej więcej" dnia publikacji arkusza, zgodnie z rozkładem materiału do podręczników z wydawnictwa Pazdro. Ponieważ zadania są losowane, można przyjąć, że każdy piątkowy arkusz składa się z innych zadań. Baza danych przygotowana dla klasy trzeciej liczy ponad 3500 zadań - jeśli tygodniowo rozwiążesz arkusz składający się z 30 zadań, to przez 3 lata edukacji rozwiążesz około 80% z nich.

Wśród zadań występują zadania o stałej treści i zmiennych danych. Dane do zadania tego typu podawane są pod treścią zadania i powinny być podstawione do treści zadania przed jego rozwiązaniem.

Arkusze są oceniane maszynowo po kliknięciu w przycisk "Zakończ". Do wszystkich zadań otwartych oczekiwana jest odpowiedź w postaci liczby rzeczywistej zapisanej dziesiętnie. W przypadku wyniku, który niej jest liczbą całkowitą podajemy do 10 miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi zadanie z kodowaną odpowiedzią, w którym jako odpowiedź wpisujemy kod składający się zawsze z trzech znaków (cyfr).

Arkusz może być otwierany wielokrotnie. Od momentu otwarcia arkusza z zadaniami, do momentu jego zakończnia, każde ponowne jego otwarcie na dowolnym urządzeniu spowoduje wygenerowanie tych samych zadań. Ten sam arkusz otworzony na kilku różnych urządzeniach może być tylko raz zakończony. Ponowna próba zakończenia tego samego arkusza z tymi samymi zadaniami zakończy się niepowodzeniem.
Po zakończeniu arkusza można go otworzyć do wykonania ponownie - wówczas wygenerowane zostaną nowe, inne zadania. Serwer pamięta tylko i wyłącznie wynik ostatniego zakończonego przyciskiem "Zakończ" arkusza.

» Klasa pierwsza » Klasa druga » Klasa trzecia
Created by k42195@poczta.fm © 2006-2018 r.