ArkuszeSprawdzianyMaturyZadania z lekcji Listy zadań

Zaloguj mnie...
Załóż konto...

 

Sprawdziany i matura online - zapraszamy we wrześniu !

 

Zbiór zadań ... - uszyty na miarę XXI wieku
Strona ta służy do przeprowadznia sprawdzianów i próbnych matur online z matematyki. Jest zbiorem zadań, który powstał jako narzędzie do ćwiczenia zadań zamkniętych i otwartych, a obecnie wykorzystywa jest głównie jako narzędzie do sprawdzania wyników nauczania.

Do waszej dyspozycji przygotowaliśmy bazę zadań matematycznych z poziomu podstawowego i rozszerzonego, obejmujących program nauczania matematyki w trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

W dobie Internetu i wszechobecnej technologii informatycznej, zbiór zadań musi różnić się od tego jaki pamiętamy sprzed 20 lat. Zapewniają nam to tzw. zadania dynamiczne, przygotowywane dla jednego ucznia - są to zadania o stałej, niezmiennej treści i zmiennych danych, generowanych losowo podczas tworzenia sprawdzianu lub arkusza maturalnego. Fakt ten znacząco utrudnia odpisywanie oczekiwanych wyników zadań.

Rok szkolny 2020/21
W roku szkolnym 2020/2021 zbiór ten posłuży do kontroli wyników nauczania zarówno w postaci sprawdzianów, arkuszy maturalnych i krótkich zadań domowych z jednego tematu lekcyjnego. Zadania domowe z tematów lekcyjnych umieszczane będą zgodnie z ich kolejnością w podręcznikach do liceum trzyletniego wydawnictwa Pazdro.
Arkusze maturalne
Arkusze maturalne z poziomu podstawowego i rozszerzonego będziemy umieszczać na stronie co tydzień, w każdą niedzielę.
Arkusz z poziomu podstawowego zawiera zadania zamknięte jednokrotnego wyboru (około 20) oraz zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi (około 10).   Arkusz z poziomu rozszerzonego zawiera skrócony arkusz z poziomu podstawowego (podstawę też zdać trzeba, około 2/3 arkusza) oraz zadania z poziomu rozszerzonego (około 1/3 arkusza).

Oba arkusze zawierają zadania z zakresu materiału od pierwszego dnia edukacji w szkole, do podanego w nazwie arkusza numeru działu, zgodnie z rozkładem materiału do podręczników wydawnictwa Pazdro. Ponieważ zadania są losowane, można przyjąć, że każdy niedzielny arkusz składa się z innych zadań i jest w inny sposób generowany dla każdego ucznia.

Listy zadań
Tutaj umieszczone są wszystkie zadania pogrupowane ze względu na klasy i tematy lekcyjne
Zapraszamy...
Twoi uczniowie też mogą w ciągu roku szkolnego rozwiązać 36 różnych arkuszy maturalnych online. Liczba klas, którym możemy udostępnić ten serwis jest ograniczona. Jeżeli chcesz porównać z nami swoją klasę - [ napisz ].

k42195@poczta.fm