ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadań Pomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

Próbne matury online z matematyki

Arkusze egzaminacyjne online z matematyki - poziom podstawowy i rozszerzony

Arkusze maturalne zawierają tzw. zadania dynamiczne, czyli zadania o statycznej treści i zmiennych danych. Dane do takich zadań są podawane pod treścią zadania i należy je podstawić do treści zadania przed jego rozwiązaniem.

Próbna matura jest oceniana maszynowo po kliknięciu w przycisk "Zakończ". Do wszystkich zadań otwartych oczekiwana jest odpowiedź w postaci liczby rzeczywistej zapisanej dziesiętnie. W przypadku wyniku, który nie jest liczbą całkowitą podajemy do 10 miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi zadanie z kodowaną odpowiedzią, w którym jako odpowiedź wpisujemy kod składający się zawsze z trzech znaków (cyfr).

• Klasy 3

Poziom podstawowy
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@ma-3-2021-04-20-pp PodglądRozwiąż
lo2@ma-3-2021-03-02-pp PodglądRozwiąż
lo2@ma-3-2020-04-17-pp PodglądRozwiąż
lo2@ma-3-2020-03-24-pp PodglądRozwiąż

 

Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@ma-3-2021-03-02-pr PodglądRozwiąż
lo2@ma-3-2020-03-23-pr PodglądRozwiąż

• Klasy 2

Poziom podstawowy
Nazwa arkusza Polecenia

 

Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia
lo2@ma-2-2020-06-05-pr PodglądRozwiąż

• Klasy 1

Poziom podstawowy
Nazwa arkusza Polecenia

 

Poziom rozszerzony
Nazwa arkusza Polecenia

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm