ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadań Pomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

 

Sprawdziany online z matematyki dla liceum

Sprawdziany z matematyki dla liceum trzyletniego - poziom podstawowy i rozszerzony

 1. Zakres materiału
  Sprawdziany zawierają materiał z całego działu i różnią się liczbą zadań - ilości poszczególnych zadań podano w tabeli, przez abcd, 2-pkt i 4-pkt oznaczono zadania odpowiednio zamknięte, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.
  Sprawdziany z poziomu podstawowego zawierają wyłącznie zadania z podstawy, te z poziomu rozszerzonego zawierają zadania wymieszane, zarówno z podstawy jak i rozszerzenia.
 2. Sposób działania sprawdzianu
  Wszystkie sprawdziany są generowane w sposób losowy. Każdy sprawdzian może być otwierany wielokrotnie - każde jego kolejne otworzenie odbędzie się z innymi, ponownie wylosowanymi zadaniami - zachowana zostanie tematyka poszczególnych zadań, natomiast same zadania i ewentualne dane do zadań ulegną zmianie.
 3. Sprawdzian jako praca dowowa
  Sprawdzian zlecony do wykonania jako praca domowa może być wykonywany przez ucznia wielokrotnie z zachowaniem powyższych reguł - podczas kolejnych wykonań uczeń będzie miał losowane zarówno inne zadania jak i inne dane do tych zadań, o ile wynik poprzedniego wykonania sprawdzianu był równy co najmniej 30%. Przy wyniku niższym od 30% podczas ponownego wykonywania tego samego sprawdzianu zostaną wylosowane te same zadania.
 4. Magiczny wynik 30%
  Po wykonaniu sprawdzianu dostępny jest dla ucznia raport, w którym można zobaczyć oczekiwane wyniki. Raport można obejrzeć, tylko wówczas, gdy sprawdzian został napisy na co najmniej 30%. Dotyczy to również wyniku ze sprawdzianu - jeśli jest niższy niż 30%, to zamiast wyniku widoczna jest tylko informacja "poniżej 30%" (nie dotyczy zarejestrowanych nauczycieli).
 5. Dobór zadań do sprawdzianu
  Maszyna też potrafi myśleć... i prowadzi rejest zadań poprawnie rozwiązanych przez wszystkich uczniów. Podczas wyboru konkretnego zadania do sprawdzianu w pierwszej kolejności losowane są do rozwiązania zadania, których dotychczas uczeń nie rozwiązywał w ogóle lub które rozwiązał nieprawidłowo. Dopiero wówczas, gdy taki wybór zadania nie będzie możliwy, system wylosuje zadanie, które kiedyś już zostało przez ucznia rozwiązane prawidłowo.
 6. Czas wykonania sprawdzianu
  Czas wykonania sprawdzianu nie jest mierzony - czas ten ustala nauczyciel. Podczas przeglądania wyników sprawdzianu widoczny jest faktyczny czas rozwiązywania sprawdzianu.
 7. Ocenianie sprawdzianu
  Każdy sprawdzian jest oceniany maszynowo po jego zakończeniu. Do wszystkich zadań otwartych oczekiwana jest odpowiedź w postaci liczby rzeczywistej zapisanej dziesiętnie. W przypadku wyniku, który nie jest liczbą całkowitą podajemy do 10 miejsc po przecinku (co najmniej 3).
 8. Użytkownicy Google Chrome
  Przeglądarka Google Chrome czasami błędnie interpretuje znak mniejszości, co sprawia, że wzór matematyczny staje się nieczytelny lub jest niewyświetlany. Jeśli zatem zobaczysz w treści zadania taki znak \lessdot, to przyjmij, że oznacza on znak mniejszości.
  Pozostałe przeglądarki intermetowe wyświetlają wszytkie wzory prawidłowo.

• Klasa 1 - liceum czteroletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-2 pp 15 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-3 pp 20 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-4 pp 5 4 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-5 pp 5 6 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-6 pp 5 7 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Wyrażenia algebraiczne-pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-2 pp 12 0 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-3 pp 16 0 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-4 pp 20 0 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-5 pp 5 3 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-6 pp 5 5 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pp-7 pp 5 6 1 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pr-1 pr 5 3 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pr-2 pr 5 4 0 Podgląd
Wyrażenia algebraiczne-pr-3 pr 5 4 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcje i ich własności pp 10 0 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pp 15 0 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pp 20 0 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pp 5 3 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pp 5 5 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pr 10 2 0 Podgląd
Funkcje i ich własności pr 15 2 0 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja liniowa pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp 20 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp 5 3 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp 5 4 1 Podgląd
Funkcja liniowa pp 5 5 2 Podgląd
Funkcja liniowa pr 5 3 0 Podgląd
Funkcja liniowa pr 5 4 1 Podgląd
Funkcja liniowa pr 5 5 2 Podgląd

• Klasa 2 - liceum czteroletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Przekształcenia wykresów funkcji pp 8 0 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pp 12 0 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pp 15 0 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pp 8 3 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pr 8 3 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pr 5 4 0 Podgląd
Przekształcenia wykresów funkcji pr 5 5 0 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 8 0 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 12 0 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 15 0 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pp 8 3 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 3 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 4 0 Podgląd
Równania i nierówności liniowe z wartością bezwględną pr 5 4 1 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja kwadratowa pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp 20 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp 5 4 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp 5 5 1 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp 5 5 3 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr 5 4 1 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr 5 4 2 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr 5 4 3 Podgląd

• Klasa 3 - liceum trzyletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja wykładnicza pp-1 pp 5 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-2 pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-3 pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-4 pp 5 2 1 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-5 pp 5 4 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-1 pr 5 2 2 Podgląd
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-2 pr 5 3 3 Podgląd
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-3 pr 5 4 4 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Analiza matematyczna pr-1 pr 3 3 1 Podgląd
Analiza matematyczna pr-2 pr 3 4 2 Podgląd
Analiza matematyczna pr-3 pr 3 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Geometria analityczna pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-2 pp 15 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-3 pp 20 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-4 pp 5 3 1 Podgląd
Geometria analityczna pp-5 pp 5 4 2 Podgląd
Geometria analityczna pp-6 pp 5 4 4 Podgląd
Geometria analityczna pr-1 pr 5 2 2 Podgląd
Geometria analityczna pr-2 pr 5 3 3 Podgląd
Geometria analityczna pr-3 pr 5 4 4 Podgląd

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm