ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadańPytaniaPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

 

Sprawdziany online z matematyki dla liceum

Sprawdziany z matematyki dla liceum trzyletniego - poziom podstawowy i rozszerzony

 1. Zakres materiału
  Sprawdziany zawierają materiał z całego działu i różnią się liczbą zadań - ilości poszczególnych zadań podano w tabeli, przez abcd, 2-pkt i 4-pkt oznaczono zadania odpowiednio zamknięte, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.
  Sprawdziany z poziomu podstawowego zawierają wyłącznie zadania z podstawy, te z poziomu rozszerzonego zawierają zadania wymieszane, zarówno z podstawy jak i rozszerzenia.
 2. Sposób działania sprawdzianu
  Wszystkie sprawdziany są generowane w sposób losowy. Każdy sprawdzian może być otwierany wielokrotnie - każde jego kolejne otworzenie odbędzie się z innymi, ponownie wylosowanymi zadaniami - zachowana zostanie tematyka poszczególnych zadań, natomiast same zadania i ewentualne dane do zadań ulegną zmianie. Oznacza to w szczególności, że kiedy zlecimy do wykonania taki sprawdzian podczas lekcji jako klasówkę, to każdy uczeń otrzyma inne zadania, aczkolwiek o tej samej tematyce.
 3. Sprawdzian jako praca dowowa
  Sprawdzian zlecony do wykonania jako praca domowa może być wykonywany przez ucznia wielokrotnie z zachowaniem powyższych reguł - podczas kolejnych wykonań uczeń będzie miał losowane zarówno inne zadania jak i inne dane do tych zadań z zachowaniem ich tematyki.
 4. Magiczny wynik 30%
  Maszyna nie da się oszukiwać... i nie będzie w raportach pokazywać oczekiwanych wyników do zadań. Po wykonaniu sprawdzianu dostępny jest dla ucznia raport, w którym można zobaczyć oczekiwane wyniki. Raport można obejrzeć, tylko wówczas, gdy sprawdzian został napisany na 30%. Dotyczy to również wyniku ze sprawdzianu - jeśli jest niższy niż 30%, to zamiast wyniku widoczna jest tylko informacja "poniżej 30%" (nie dotyczy nauczyciela).
  Magiczne 30% znajduje zastowanie również podczas ponownego wykonywania tego samego sprawdzianu - jeśli poprzedni wynik był niższy niż 30%, to przy kolejnym wykonaniu zostaną wylosowane te same zadania.
 5. Dobór zadań do sprawdzianu
  Maszyna też potrafi myśleć... i prowadzi rejest zadań poprawnie wykonanych przez wszystkich uczniów. Podczas wyboru konkretnego zadania do sprawdzianu, np. z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, w pierwszej kolejności wylosowane zostanie uczniowi do wykonania takie zadanie, którego dotychczas nie wykonał w ogóle lub które wykonał nieprawidłowo. Dopiero wówczas, gdy ta czynność nie będzie możliwa, system wylosuje zadanie, które kiedyś już zostało przez ucznia wykonane poprawnie.
 6. Czas wykonania sprawdzianu
  My czasu nie mierzymy, sprawdziany nie mają określonego czasu na wykonanie - czas ten powinien ustalić nauczyciel. Podczas wpisywania wyników można zobaczyć na liście wyników ucznia faktyczny czas, podczas którego sprawdzian był rozwiązywany.
 7. Ocenianie sprawdzianu
  Każdy sprawdzian jest oceniany maszynowo po kliknięciu w przycisk "Zakończ". Do wszystkich zadań otwartych oczekiwana jest odpowiedź w postaci liczby rzeczywistej zapisanej dziesiętnie. W przypadku wyniku, który nie jest liczbą całkowitą podajemy do 10 miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi zadanie z kodowaną odpowiedzią, w którym jako odpowiedź wpisujemy kod składający się zawsze z trzech znaków (cyfr).
 8. Użytkownicy Google Chrome
  Jeżeli korzystasz z tej przeglądarki, to może się zdarzyć, że z jakiś wzór matematyczny na stronie jest nieczytelny lub niewyświetlony - ma to związek ze znakiem "<", który czasami nie podoba się tej przeglądarce. Jeśli zatem zobaczysz w treści zadania taki znak \lessdot, to przyjmij, że oznacza on znak mniejszości. Możesz również podglądnąć stronę w przeglądarce Firefox - ta zawsze pokazuje wszystko bez błędów.

• Klasy 1 - liceum czteroletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-2 pp 15 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-3 pp 20 0 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-4 pp 5 4 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-5 pp 5 6 0 Podgląd
Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste pp-6 pp 5 7 1 Podgląd

• Klasy 2 - liceum trzyletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja liniowa pp-1 pp 5 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp-2 pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp-3 pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja liniowa pp-4 pp 5 2 1 Podgląd
Funkcja liniowa pp-5 pp 5 3 2 Podgląd
Funkcja liniowa pp-6 pp 5 5 3 Podgląd
Funkcja liniowa pr-1 pr 5 2 1 Podgląd
Funkcja liniowa pr-2 pr 5 3 2 Podgląd
Funkcja liniowa pr-3 pr 5 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja kwadratowa pp-1 pp 5 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp-2 pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp-3 pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp-4 pp 5 2 1 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp-5 pp 5 3 2 Podgląd
Funkcja kwadratowa pp-6 pp 5 4 4 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr-1 pr 5 2 2 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr-2 pr 5 2 3 Podgląd
Funkcja kwadratowa pr-3 pr 5 3 4 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Czworokąty pp-1 pp 5 3 0 Podgląd
Czworokąty pp-2 pp 5 4 1 Podgląd
Czworokąty pp-3 pp 5 5 2 Podgląd
Czworokąty pr-1 pr 5 3 1 Podgląd
Czworokąty pr-2 pr 5 4 2 Podgląd
Czworokąty pr-3 pr 5 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Pole czworokąta pp-1 pp 3 3 1 Podgląd
Pole czworokąta pp-2 pp 3 3 2 Podgląd
Pole czworokąta pp-3 pp 3 3 3 Podgląd
Pole czworokąta pr-1 pr 3 2 2 Podgląd
Pole czworokąta pr-2 pr 3 3 3 Podgląd
Pole czworokąta pr-3 pr 3 4 4 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Wielomiany pr-1 pr 3 2 2 Podgląd
Wielomiany pr-2 pr 3 3 3 Podgląd
Wielomiany pr-3 pr 3 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Równania wymierne pp-1 pp 3 2 1 Podgląd
Równania wymierne pp-2 pp 3 3 2 Podgląd
Równania wymierne pp-3 pp 3 4 3 Podgląd
Funkcje wymierne pr-1 pr 3 2 1 Podgląd
Funkcje wymierne pr-2 pr 3 3 2 Podgląd
Funkcje wymierne pr-3 pr 3 4 3 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Ciągi liczbowe pp-1 pp 5 0 0 Podgląd
Ciągi liczbowe pp-2 pp 10 0 0 Podgląd
Ciągi liczbowe pp-3 pp 15 0 0 Podgląd
Ciągi liczbowe pp-4 pp 5 3 1 Podgląd
Ciągi liczbowe pp-5 pp 5 4 2 Podgląd
Ciągi liczbowe pp-6 pp 5 5 3 Podgląd

• Klasy 3 - liceum trzyletnie

Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja wykładnicza pp-1 pp 5 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-2 pp 10 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-3 pp 15 0 0 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-4 pp 5 2 1 Podgląd
Funkcja wykładnicza pp-5 pp 5 4 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-1 pr 5 2 2 Podgląd
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-2 pr 5 3 3 Podgląd
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna pr-3 pr 5 4 4 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Analiza matematyczna pr-1 pr 3 3 1 Podgląd
Analiza matematyczna pr-2 pr 3 4 2 Podgląd
Analiza matematyczna pr-3 pr 3 5 2 Podgląd
Nazwa testu poziom abcd 2 pkt 4 pkt Polecenia
Geometria analityczna pp-1 pp 8 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-2 pp 15 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-3 pp 20 0 0 Podgląd
Geometria analityczna pp-4 pp 5 3 1 Podgląd
Geometria analityczna pp-5 pp 5 4 2 Podgląd
Geometria analityczna pp-6 pp 5 4 4 Podgląd
Geometria analityczna pr-1 pr 5 2 2 Podgląd
Geometria analityczna pr-2 pr 5 3 3 Podgląd
Geometria analityczna pr-3 pr 5 4 4 Podgląd

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm