ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadańPytaniaPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

Zadania z lekcji

Zadania domowe z matematyki dla liceum trzyletniego i czteroletniego - poziom rozszerzony

 

Użytkownicy Google Chrome

Jeżeli korzystasz z tej przeglądarki, to może się zdarzyć, że z jakiś wzór matematyczny na stronie jest nieczytelny lub niewyświetlony - ma to związek ze znakiem "<", który czasami nie podoba się tej przeglądarce. Jeśli zatem zobaczysz w treści zadania taki znak \lessdot, to przyjmij, że oznacza on znak mniejszości.
Możesz również podglądnąć stronę w przeglądarce Firefox - ta zawsze pokazuje wszystko bez błędów.

 

Zadania z lekcji z roku szkolnego 2020/2021

Zadania z lekcji z matematyki dla liceum trzy i czteroletniego - poziom rozszerzony

• Klasa 1 - PR - liceum czteroletnie

Poziom rozszerzony
Nazwa testu Polecenia
lo2@zd-1-1-01-zdania-log-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-03-zdania-zlozone-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-04-prawa-rach-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-05-zbior-c-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-06-zbiory-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-06a-proste-rown-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-07-rownania-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-08-nierownosci-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-08-przedzialy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-09-procenty-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-1-11-bledy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-02-pierwiastki-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-03-dzial-na-wyr-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-04-wzory-1-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-07-potegi-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-08-logarytmy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-2-15-srednie-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-01-opis-funkcji-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-02-wykres-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-03-dziedzina-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-04-zb-war-min-max-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-05-miejsce-zer-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-07-monoton-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-08-roznowar-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-3-09-parz-nparz-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-4-02-fun-lin-wyk-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-4-02-m-zer-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-4-03-znaczenie-wsp-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-4-04-wlasnosci-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-4-05-rown-nier-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-5-01-rown-xy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-5-03-uklady-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-5-05-ukl-rown-zast-tekst-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-7-03-pol-prostych-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-7-04-lam-wiel-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-7-05-tw-talesa-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-7-06-okrag-i-kolo-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-01-okr-fun-tryg-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-02-okr-fun-tryg-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-03-kat-skier-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-04-fun-kat-dow-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-05-tozsamosci-tryg-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-06-wzory-red-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-powinowactwo-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-przes-rown-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-sym-wz-osi-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-sym-wz-pocz-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-wektory-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-1-9-07-wyk-war-bez-pr PodglądRozwiąż

• Klasa 2 - PR - liceum trzyletnie

Poziom rozszerzony
Nazwa testu Polecenia
lo2@zd-2-1-02-fun-lin-wyk-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-03-m-zer-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-04-znaczenie-wsp-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-05-rowno-prosto-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-07-rown-nier-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-08-rown-nier-war-bez-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-09-rown-xy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-10-uklady-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-12-ukl-rown-zast-tekst-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-1-13-ukl-nier-xy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-02-postac-kan-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-04-postac-ilo-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-06-min-max-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-07-optym-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-08-rown-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-10-nier-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-11-rown-nier-pier-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-12-rown-nier-do-kw-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-13-vietea-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-14-rown-nier-par-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-16-rown-nier-bezw-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-2-17-rown-nier-bezw-par-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-01-trapezoid-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-02-trapezy-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-03-rownoleg-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-04-okrag-opisany-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-04-wielokat-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-3-05-okrag-wpisany-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-4-01-prost-kwadr-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-4-02-rowno-romb-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-4-03-trapez-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-4-04-czworokat-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-01-wielomian-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-04-podzielnosc-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-05-dziel-z-reszta-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-07-pierwiastek-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-09-pierw-wielokr-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-10-rozkladanie-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-11-rown-wielom-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-5-15-nier-wielom-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-04-rownania-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-05-zad-pro-do-wym-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-07-nierownosci-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-08-rown-nier-z-par-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-10-fun-wym-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-6-11-fun-hom-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-7-01-definicja-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-7-02-monoton-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-7-03-ary-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-7-03-ary-sn-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-01-miara-luk-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-05-przeksz-wyk-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-07-fun-sum-roz-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-08-sum-roz-fun-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-09-rownania-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-8-10-nierownosci-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-9-01-pot-wyk-rze-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-2-9-02-fun-wyk-pr PodglądRozwiąż

• Klasa 3 - PP - liceum trzyletnie

Poziom podstawowy
Nazwa testu Polecenia
lo2@zd-3-1-01-pot-wyk-rze-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-1-02-fun-wyk-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-1-03-przeksz-wyk-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-1-04-rownania-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-02-opis-funkcji-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-03-wykres-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-04-dziedzina-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-05-zbior-wart-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-06-miejsce-zer-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-08-monoton-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-09-wektory-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-10-przes-rown-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-3-01-analit-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-3-02-row-kier-ogol-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-3-03-prosto-rowno-pp PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-3-04-odl-od-prostej-pp PodglądRozwiąż

• Klasa 3 - PR - liceum trzyletnie

Poziom rozszerzony
Nazwa testu Polecenia
lo2@zd-3-2-11-ekstremum-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-11-granice-pr PodglądRozwiąż
lo2@zd-3-2-11-pochodna-pr PodglądRozwiąż

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm