ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadańPytaniaPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

Listy wszystkich zadań

Listy zadań dla liceum trzyletniego pogrupowane poziomami nauczania i działami

 

Punktacja poszczególnych zadań
poziom podstawowy poziom rozszerzony
  • pp-1xxxx - zamknięte, 1 pkt.
  • pp-2xxxx - otwarte krótkiej odpowiedzi, 2 lub 3 pkt.
  • pp-3xxxx - otwarte rozszerzonej odpowiedzi, 4 lub 5 pkt.
  • pr-1xxxx - zamknięte, 1 pkt.
  • pr-2xxxx - otwarte krótkiej odpowiedzi, 2 lub 3 pkt.
  • pr-3xxxx - otwarte rozszerzonej odpowiedzi, 4, 5, 6 lub 7 pkt.

 

Zadania o zmiennych danych

Zadania oznaczone w treści czerwonym kwadratem są zadaniami o zmiennych danych. Dane do zadania wyświetlane są od razu w treścia zadania (czerwony kwadrat) lub pod treścia zadania (purpurowy kwadrat).
Zadania o zmiennych danych stanowią
poziom podstawowy   poziom rozszerzony
93,6% 71,4%
nad tym pracujemy
aktualnie nad trygonometrią

 

Zwiększona ilość odpowiedzi

Od kwietnia 2021 r. wprowadzono do zbioru zadania zamknięte o zwiększonej do sześciu lub ośmiu liczbie prezentowanych do wyboru odpowiedzi.

• Klasa 1

Podstawa Rozszerzenie
Wstęp do matematyki
Działania w zbiorach liczbowych
Wyrażenia algebraiczne
Planimetria - Geometria płaska
Planimetria - Trójkąty
Trygonometria
Pole trójkąta
Funkcje liczbowe
Przekształcenia wykresów funkcji
Wstęp do matematyki
Działania w zbiorach liczbowych
Wyrażenia algebraiczne
Planimetria - Geometria płaska
Planimetria - Trójkąty
Trygonometria
Pole trójkąta
Funkcje liczbowe
Przekształcenia wykresów funkcji

• Klasa 2

Podstawa Rozszerzenie
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Podział czworokątów
Pole powierzchni czworokąta
Wielomiany
Funkcje wymierne
Ciągi liczbowe
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Podział czworokątów
Pole powierzchni czworokąta
Wielomiany
Funkcje wymierne
Ciągi liczbowe
Trygonometria

• Klasa 3

Podstawa Rozszerzenie
Funkcja wykładnicza
Geometria analityczna
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Elementy statystyki
Stereometria
Funkcja wykładnicza
Funkcja logarytmiczna
Analiza matematyczna
Geometria analityczna
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Stereometria
 

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm